Bar pod mostem – wizualizacja dla UiKC, Wiedeń/ Bar under the brigde – visualisation for UiKC,Vienna/ by Cichocka