Budynek “TETRIS” wizualizacja dla KK, Wiedeń, Building “TETRIS” visualisation for KK, Vienna/ by Cichocka