Bar plażowy nad Wisłą, Warszawa/ Beach bar by the Vistula River, Warsaw/ by Cichocka