Budynek „TETRIS” wizualizacja dla KK, Wiedeń, Building „TETRIS” visualisation for KK, Vienna/ by Cichocka